لینک خرید فایل(نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری)

مقاله,دانلود مقاله,پروژه,ارزش افزوده اقتصادی,جریان های آزاد نقدی,ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مدیران ,پاداش مدیران ,معیارهای حسابداری,حسابدارینقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری|41008252|nyw42077038|
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.چکیده

با وجود چالش های ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین گروه‌های ذینفع مرتبط با واحد تجاری شاهد هستیم از معیارهای حسابداری نظیر درآمد هر سهم[1] (EPS) ، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام[2](ROE) و یا بازدهی سرمایه گذاریها[3] (ROI) به منظور ارزیابی عملکردواحدهای تجاری استفاده می شود. وحتی از این معیارها برای تنظیم طرحهای انگیزشی و پاداشی مدیران استفاده شده است. در این مقاله که حاصل یک مطالعه توصیفی است به نقد و ارزیابی معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد و گزارشگری مالی واحد های تجاری پرداخته می شود و با توجه به شرایط تحول یافته ناشی از جهانی شدن اقتصاد چالش اساسی مدیریت بنگاه‌های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها و بخصوص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار معرفی می گردد. شاخص اصلی ارزش آفرینی و ارزیابی عملکرد معیار ارزش افزوده اقتصادی[4](EVA) یا سود اقتصادی[5] معرفی می گردد. این شاخص برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری و تنظیم طرحهای انگیزشی مدیران کاربرد دارد و ضمن تأکید بر اهمیت آن، چگونگی محاسبه و تعدیلات لازم بر سود وسرمایه حسابداری به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مطرح می شود. همچنین معیار جریان های آزاد نقدی[6](FCF) به عنوان شاخص دیگری در ارزیابی عملکرد و گزارشگری ارزش های واحد تجاری معرفی می گردد. نمونه هایی از بنگاه‌های موفق که از این شاخص ها برای ارزیابی عملکرد خود استفاده نموده اند معرفی می شود.


مطالب دیگر:
📚فتنه شناسی📚فرایند کنترل mobility📚فرقه های انحرافی📚فرهنگ و تعریف فرهنگ📚فسیل یا سنگواره درس علوم پایه پنجم📚فسیل یا سنگواره📚فصل 5 مایعات و جامداد📚يك مدل اعتماد توزيع ‍شده براي محيطهاي محاسبات فراگير📚یاتاقان های مغناطیسی📚هوش چند گانه📚هنرستان جليل نصير زاده📚همه گیر شناسی📚هموپتیزی📚همايش ايجاد زيرساخت تجاري‌سازي ايده‌هاي دانشگاهي📚هماهنگي📚هماهنگی درسازمان📚هزینه‌های ترک خدمت کارکنان📚هزال یا لاغری📚هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو📚هدف مند کردن یارانه ها📚هدایت و انگیزش📚هتلینگ بیمارستانی📚هاری و حیوان گزیدگی📚ويروس موزائیک خیار و كدو📚ویژگیهای شركتهاي دانش‌بنيان و حمایت های قانونی