لینک خرید فایل(پرسشنامه رفتاری کودکان راتر فرم معلم)

پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان,رفتاری راتر کودکانپرسشنامه رفتاری کودکان راتر فرم معلم|41017132|nyw42077038|
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان پرسشنامه رفتاری کودکان راتر فرم معلم آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

مشخصات « »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منابع: دارد تعداد سوال: 30 سوالی نوع فایل:ورد

این پرسشنامه یکی از رایج ترین پرسشنامه­ها برای مشخص کردن ناراحتی­های روانی کودکان است که در سال 1967 توسط مایکل راتر و همکاران تهیه شده، و دارای دو فرم الف (فرم والدین) و فرم ب (معلمان) می­باشد. این پرسشنامه سه بعد اضطراب و افسردگی، رفتارهای ضد­ اجتماعی و ناسازگاری اجتماعی را ارزیابی می­کند. فرم الف دارای 30 پرسش و فرم ب از 26 عبارت ساده تشکیل شده است. نمره برش این دو فرم به ترتیب 13 و 9 می­باشد. این پرسشنامه از یک طیف سه امتیازی تشکیل شده است که به ترتیب با کد 0، یک و دو نمره گذاری می شوند. در صورتی که جمع نمرات فرد در این سه طیف بالاتر از نمره برش باشد، وی با اختلال رفتاری شناخته خواهد شد. در این پژوهش فرم معلمان مورد استفاده قرار گرفت. راتر و همکاران با به کار گیری روش دو نیمه کردن، پایایی آن را در سطح معنی­داری 0.001 حدود 0.89 گزارش کردند و همچنین از طریق بازآزمایی، پایایی آن را 0.85 گزارش کردند. در ایران نیز رمزپور (1374) پایایی این آزمون را که به وسیله بازآزمایی به فاصله دو هفته محاسبه شد، 0.72 گزارش کرد. همچنین احسان­منش (1372) در پژوهشی آزمایشی، ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامه راتر فرم معلم و فرم والدین را در پیش آزمون گروه آزمایشی 0.51 و در پس آزمون این گروه 0.52 گزارش نموده­اند.


مطالب دیگر:
🔗راکتور شکافت🔗تفنگهاي گلنگدني🔗سلاح شيميايي🔗سلاح هاي كشتار جمعي🔗پژوهشکده حفاظت صنعتی و محيط زيست🔗شركت صنايع مس ايران🔗شركت صندوق نسوز گنج آمد🔗شركتهاي سرمايه گذاري🔗شرکت بهگل خراسان🔗شرکت دشت نشاط 🔗شرکت سرمايه گزاري غدير🔗شرکت شبيه سازان فن آور🔗شرکت فنی و مهندسی🔗طراحي مدلسازي كامپيوتر🔗طراحی سیستم تبرید و سردخانه🔗طراحی مبلمان🔗استقرارآبادي ها🔗بحران حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ🔗طرحهاي‌ عمراني‌ ‌🔗معاونت شهرسازي🔗انواع هواپیما🔗آیرودینامیک پرواز🔗شرکت هوایی lansing🔗موشک🔗هواپیمای آلفا جت